Hent vores kursuskalender 2024

Klik her og hent, så du får et overblik over alle vores kurser indenfor salg, ledelse og personlig udvikling.

Kurven

Teamudvikling

Ingen kan alt, alle kan noget - sammen kan vi det hele

Undgå afvikling med teamudvikling

Ønsker du værktøjer til at optimere dit teams performance, kommunikation og samarbejdsevner, får du med TACK en lang række muligheder for at sammensætte det forløb, der passer bedst til dit teams behov og udfordringer. Enhver virksomhed er unik, så vi har ingen færdige løsninger – men som inspiration, følger her en række eksempler på, hvad du og din virksomhed kan opnå gennem et skræddersyet forløb:

 • Øget indsigt i hinandens forskelligheder og lære at bruge og se mulighederne frem for begrænsningerne
 • Mere målrettet og effektiv, intern kommunikation
 • Optimering af arbejdsgange, øget ROI (Return on Investment) og effektivisering i hverdagen
 • Bedre arbejdsklima gennem styrket, gensidig tillid og respekt
 • Fastsættelse af fælles ”spilleregler” i teamet og forebyggelse af uhensigtsmæssig adfærd

Bliv klogere på jeres muligheder for teamudvikling

Hvor fokus skal lægges og hvordan jeres forløb skal struktureres finder vi frem til i samarbejde, med udgangspunkt i jeres aktuelle udfordringer, deltagernes kompetenceniveau og virksomhedens værdier og mål for fremtiden.

Ønsker du at vide mere om jeres muligheder, kan du læse nærmere omkring de forskellige teamudviklingsforløb herunder.

Du er også velkommen til at kontake os nedenfor eller direkte på tlf. 70101201.

Kontakt os her
Effektivt team: Personer arbejder på kontorEffektivt team: Personer arbejder på kontor

Det effektive team

De fleste medarbejdere på en arbejdsplads indgår i et team, men det er sjældent, at virksomheden særskilt fokuserer på, hvordan teamet samlet set kan blive mere effektivt. Det er ærgerligt, for et velsmurt team, kan næsten udføre mirakler på en arbejdsplads. I dette forløb fokuseres der på teamet, hvordan medlemmerne arbejder sammen, hvordan det udvikles, og hvordan teamet bliver effektivt og vinder – hver gang. Det spændende ved et team er, at det rummer langt flere ressourcer og kræfter end man skulle tro ved blot at lægge hver enkelt medarbejders egenskaber sammen. Det skyldes, at et team, der arbejder effektivt, forstærker hinanden ressourcer, så teamet får helt nye potentialer. Et effektivt team vil med det samme give et markant løft til arbejdspladsens performance.

Målgruppe

Nydannede eller eksisterende teams som ønsker at optimere deres arbejdsprocesser og styrke deres samlede effektivitet.

Udbytte

 • Optimering af teamets arbejdsprocesser
 • Effektivitetsværktøjer til f.eks. prioritering, planlægning og strukturering
 • Styrket indbyrdes forståelse og kommunikationsudvikling
 • Klart definerede indsatsområder og regelsæt til effektiv og vedvarende udvikling

Vinderteamet

Middelmådighed vinder ingen kampe og et hold af vindere er ikke nok. Der skal et fælles mål, rigtig mentalitet og et fælles regelsæt til for at kunne kalde sig et team. Regelsæt drejer sig om disciplin, struktur og mentalitet bunder i en den kultur vi er i. Med et grundigt indblik i nye effektivitetsværktøjer omkring prioritering, planlægning og strukturering vil teamet kunne øge sine resultater og vinderkulturen vil indfinde sig. Det kræver klart definerede indsatsområder, fokus, fastholdelse og vedvarende udvikling at skabe vinderteams. Når temaet bevæger sig fra middelgod til vinder, vil det med det samme kunne mærkes på virksomhedens samlede resultater og fastholdelse af medarbejdere.

Målgruppe

Ambitiøse teams af 3-18 medlemmer, der ønsker at skabe en stærk vindermentalitet og arbejde målrettet med at indfri deres fastlagte målsætninger

Udbytte

 • Teamprofil og indsatsområder til teamets succes
 • Fastlæggelse af jeres vision og værdier
 • Konkretisering af jeres vindermentalitet og toppræstationsmønster
 • Handlingsplan for hvordan i sikrer optimal udnyttelse af teamets individuelle og samlede kompetencer
 • Teamets mentale forberedelse forud for toppræstationer
 • Teamets dårlige vaner og uhensigtsmæssige samarbejde
 • Toppræstationsplanen
Teamudvikling: VinderteametTeamudvikling: Vinderteamet
Teamudvikling-kick-offTeamudvikling-kick-off

Kick-off

Kick offs bruges ofte som opstart til et nyt udviklingsforløb, når virksomheden eller afdelingen samles og ser frem mod nye mål og succeser. Kick offs kan dog også benyttes som en særskilt event, når en ny sæson skal skydes godt i gang eller som start på et nyt fremstød etc. Kick off skaber sammenhold, kampånd og giver motivation, så medarbejderne kan yde 100% fra første time. Kick off bliver tilpasset virksomhedens udviklingsforløb og særlige virksomhedskultur, så alle får en god oplevelse og føler sig klar.

Målgruppe

Virksomheder, teams eller afdelinger som ønsker at få en motiverende og inspirerende start på deres nye sæson eller et nyt uddannelsesforløb.

Udbytte

 • Styrket sammenhold og indbyrdes forståelse
 • Fornyet energi og motivation
 • Øget fokus og engagement til at indfri nye målsætninger
 • En sjov, fælles oplevelse, der vil skabe anderledes og bedre relationer i teamet

Foredrag

Foredrag er ideelle til dig, der ønsker at give en gruppe medarbejdere en motivationsindsprøjtning. Et foredrag kan tilføre ny viden, som sætter det daglige arbejde i et nyt perspektiv. Det kan give en fælles og underholderholdende oplevelse, som styrker fællesskabet i virksomheden. Foredrag kan benyttes som supplement til et uddannelsesforløb eller som en individuel event.

SPEAKERSlounge - Din foredragsportal

Gennem TACKs foredragsportal SPEAKERSlounge har du mulighed for at booke foredrag til enhver lejlighed. Foredragsportalen tilbyder foredrag indenfor et væld af emner – arbejdsmiljø, vaner, mental sundhed, digitalisering og meget andet. Ligeledes er udbuddet af foredragsholdere stort, så du nemt kan finde det foredrag, der matcher til jeres behov.

Foredragene er altid tilpasset jeres aktuelle situation, så de bliver nærværende og brugbare ifht. den situation, I befinder jer i.

Se mere på Speakerslounge.dk eller kontakt os direkte på tlf. 70101201.

Hvorfor teamudvikling?

At skabe motivation hos medarbejdere i grupper og skabe en sammenhængskraft er centralt for at sikre en tilfredshed blandt medarbejderstaben, og sikre langsigtet produktivitet og motivation.

Ofte kan det være nødvendigt at udfordre sine medarbejdere gennem læringsprocesser for at sikre en udvikling af de forskellige teams og de individuelle medlemmers motivation.
En forståelse for motivationen bag medarbejdernes aktiviteter kan samtidig være med til at belyse både de frugtbare og de mindre positive arbejdsgange, og teamudvikling kan derfor både hjælpe specifikke teams til forbedrede arbejdsgange, men kan også hjælpe virksomheden til en overordnet forståelse af en given kultur eller handlemåde repræsenteret i virksomheden – i teamet såvel som generelt.

Ved en underbygget forståelse af medarbejdernes handlemåder, arbejdsprocesser og motivation vil man også skabe en dybere indsigt i, hvilke incitamentsstrukturer der kan benyttes for fremadrettet at skabe gode arbejdsgange, hvis det identificeres, at der er utilfredshed med disse områder. Omvendt kan teamudviklingsprocesser også bidrage til at konstatere, at de eksisterende arbejdsmetoder eller motivationsfaktorer er positive for medarbejderne, og på denne måde kan der skabes en god forståelse for, hvilke drivers medarbejderne arbejder ud fra.

Flere undersøgelser viser, at teambuilding og teamudviklende aktiviteter kan skabe teams eller afdelinger der arbejder mere effektivt, mere positivt og med bedre resultater.
Ofte kan aktiviteter på disse områder være med til at skabe en bedre intern forståelse i virksomheden eller afdelingen for, hvilke roller, aktiviteter og behov der er tilstede i den pågældende gruppe, for derefter at skabe potentiale for at arbejde konstruktivt videre mod specifikke mål eller forbedret performance.

Det varierer ofte meget hvilke behov der er repræsenteret, når det kommer til teamudvikling, og derfor sammensættes teamudviklingsforløbene fuldstændigt til den case de er relevante for. På denne måde sikres det, at de arbejdsprocesser der benyttes, er tilpasset det team der skal arbejde med dem, og samtidig skabes den bedst mulige situation for at videreudvikle de kompetencer der er nødvendige i det pågældende team. Det er vigtigt at understrege, at teamudviklingsforløb er rettet mod lige præcis de udfordringer der er lokaliseret til at være nødvendige at tage hånd om, og dette gøres for at sikre optimale resultater efter aktiviteterne er overstået.

Det gode team kan hjælpes på vej gennem mange forskellige former for aktiviteter.Ofte er teamudviklingsaktiviteter inddragende i form af diverse processer og værktøjer. Disse aktiviteter kan foregå både i relation til det daglige arbejde eller fuldstændig udenfor normal arbejdskontekst, men hyppigt kan foredrag og oplæg også hjælpe virksomheder til enten at flytte sig fra negative arbejdsgange eller til at skabe en helt ny indsigt i og forståelse for virksomheden og dens medarbejdere.

En øget forståelse for hinanden og en optimeret brug af interpersonel kommunikation vil ofte kunne skabe et endnu bedre arbejdsmiljø, hvor arbejdsopgaver eller specielle forløb kan løses nemmere og med en bredere faglig eller personlig forståelse, teammedlemmerne imellem.

Hyppigt vil deltagerne i et teamudviklingsforløb også betragte et forløb med fokus på udvikling som en enten sjov eller meget lærerig proces, afhængig af hvilken form for teamudvikling der vælges. Teamudvikling kan altså betragtes som både en investering i medarbejdernes output, men også i de personlige relationer der eksisterer medarbejderne imellem.

Hvorfor er det vigtigt at have fokus på teamudvikling?

Teamudvikling kan styrke evnen til at udnytte alle de ressourcer, der ligger i et team, og gøre de involverede personer mere bevidste om, hvad hvert enkelt medlem af teamet bidrager med.

Hvilke muligheder er der, hvis jeg vil udvikle mit team?

Kun fantasien sætter grænser, når det drejer sig om teamudvikling. Det vigtigste er, at vi kender jeres mål med teamudviklingen er, så kan vi sammensætte det rette forløb. Teamudviklingen kan f.eks. inkludere filmworkshops, foredrag, adventureaktiviteter og meget andet.

Se oversigten over jeres muligheder indenfor teamudvikling her

Hvad er prisen på teamudvikling?

Prisen på teamudvikling hos TACK er tæt forbundet med jeres ambitionsniveau og afhænger desuden i høj grad af jeres ønsker og behov. TACK kan udvikle optimale løsninger med blot beskedne investeringer, men er samtidig også i stand til at imødekomme større organisatoriske ambitioner. 

Læs mere og kontakt os for mere info om teamudvikling her