Teamudvikling

Ønsker du værktøjer til at optimere dit teams performance, kommunikation og samarbejdsevner, får du med TACK en lang række muligheder for at sammensætte det forløb, der passer bedst til dit teams behov og udfordringer. Enhver virksomhed er unik, så vi har ingen færdige løsninger – men som inspiration, følger her en række eksempler på, hvad du og din virksomhed kan opnå gennem et skræddersyet forløb:
  • Øget indsigt i hinandens forskelligheder og lære at bruge og se mulighederne frem for begrænsningerne
  • Mere målrettet og effektiv, intern kommunikation
  • Optimering af arbejdsgange, øget ROI (Return on Investment) og effektivisering i hverdagen
  • Bedre arbejdsklima gennem styrket, gensidig tillid og respekt
  • Fastsættelse af fælles ”spilleregler” i teamet og forebyggelse af uhensigtsmæssig adfærd

Eksempler på teamudviklingsforløb

Adventure- & konkurrenceaktiviteter
Teamudvikling & teambuilding. Adventureaktiviteter & konkurrenceaktiviteter
Fysiske aktiviteter får os tættere på hinanden, bryder facader og gør det lettere at udfordre og fejre i kamp – en forståelse der kan overføres direkte til daglige samarbejde.
Skræddersys til din virksomhed
Læs mere
Det effektive team
Teamudvikling & teambuilding. Det effektive team og det effektive hold.
For at sikre effektivitet i teamet skal fundamentet være i orden og alle skal have den sammen referenceramme og regelsæt.
Skræddersys til din virksomhed
Læs mere
High Performance Teamet
Teamudvikling & teambuilding. High perfomance-udvikling.
Det optimale er målet og kræver et konstant fokus på det, der generer de ”rigtige” resultater for teamet.
Skræddersys til din virksomhed
Læs mere
Det innovative team
Teamudvikling & teambuilding. Det innovative team og det kreative hold.
Innovation er en proces – kreativitet er at bruge kendt viden på en ny måde. Alle kan bidrage og alle bør have en rolle.
Skræddersys til din virksomhed
Læs mere
Vinderteamet
Teamudvikling & teambuilding. Vinderteamet og vinderholdet.
Når konkurrence er motivation skal alle med – vi må ikke vinde som individer og tabe som team. Sammen er vi stærkest.
Skræddersys til din virksomhed
Læs mere
Lederteamet
Teamudvikling & teambuilding. Lederteamet. Udvikling for ledere.
Fælles vision, mission og ledelsesværdier skaber et stærkt lederteam. Et stærkt lederteam skaber trykhed, motivation og lyst til mere.
Skræddersys til din virksomhed
Læs mere
Film teambuilding- og udvikling
Teamudvikling & teambuilding. Film- og video-teambuilding og filmproduktion for hold.
Scenariet skaber fremtiden – metoden skaber det fælles billede af den fremtid, vi gerne vil og vejen til den.
Skræddersys til din virksomhed
Læs mere
Gastronomisk teambuilding- og udvikling
Teamudvikling & teambuilding. Gastronomisk teambuidling, madlavningskursus for virksomheder.
For at få perspektiv og forstå dine kollegaer, skal du ud af den daglige kontekst og de daglige formelle og uformelle herakier.
Skræddersys til din virksomhed
Læs mere
Forumteater
Teamudvikling & teambuilding. Forumteater og interaktivt teater for hold og virksomheder..
For at skabe forandring, er det vigtigt at kunne se og forstå det, vi vil forandre – forumteateret skaber spejlet og med det forståelsen.
Skræddersys til din virksomhed
Læs mere
Kick off
Teamudvikling - Kick off
Vi skal fejre, når vi vinder, men det hele starter når vi skyder i gang. Teamet skal se målet og være motiverede for det, der skal til for at nå det.
Skræddersys til din virksomhed
Læs mere

Eksempler på foredrag

Foredrag om ledelse & motivation
Foredrag om ledelse og motivation
Ledelse drejer sig om dig og den evne til at varetage opgaven – værktøjskassen er stor, men det behøver ikke at kræve så meget.
Skræddersys til din virksomhed
Læs mere
Foredrag om personlig udvikling
Foredrag om personlig udvikling
Personlig udvikling er et personligt ansvar eller? Jeg kan, jeg vil og jeg skal - Tror jeg på det, så er muligheden for at det lykkes størst.
Skræddersys til din virksomhed
Læs mere
Foredrag om service og kundebetjening
Foredrag om service og god kundebetjening
Vores kunder er vores levebrød og vi skal give alle en god oplevelse de husker, fortæller om og gør at de kommer igen.
Skræddersys til din virksomhed
Læs mere
Foredrag om vinderkultur
Foredrag om vinderkultur - vinderteamet
Andenpladsen tæller ikke. Vi tager ikke sejren for givet, når vi har gjort det vi kunne, gør vi lidt mere og når vi har vundet, hviler vi ikke på laurbærrene.
Skræddersys til din virksomhed
Læs mere
Foredrag om humor og underholdning
Foredrag om humor og underholdning
Grundlæggende positiv indstilling er fundamentet for succes og smilet den korteste vej mellem to mennesker.
Skræddersys til din virksomhed
Læs mere
Foredrag om salg
Foredrag om salg - succes gennem effektivitet - det strategiske salg - salg for ikke-sælgere - skab flere kunder
Det hele skal ikke dreje sig om salgsafdelingen, men hele virksomheden er en salgsafdeling. (”frit oversat fra Philip Kotler”).
Skræddersys til din virksomhed
Læs mere
Foredrag med Hardeep Dhanjal
Foredrag med Hardeep Dhanjal - TACK
Vejen til succes går gennem menneskets mentale tilstand. Løft motivationen og resultaterne i jeres organisation med et foredrag i verdensklasse.
Skræddersys til din virksomhed
Læs mere
Hvor fokus skal lægges og hvordan jeres forløb skal struktureres finder vi frem til i et samarbejde, med udgangspunkt i jeres aktuelle udfordringer, deltagernes kompetenceniveau og virksomhedens værdier og mål for fremtiden. Ønsker du at vide mere om jeres muligheder, kan du læse nærmere omkring de forskellige teamudviklingsforløb herover. Du kan også bestille uddybende materiale her eller ringe til os på 70101201.

Hvorfor teamudvikling?


At skabe motivation hos medarbejdere i grupper og skabe en sammenhængskraft er centralt for at sikre en tilfredshed blandt medarbejderstaben, og sikre langsigtet produktivitet og motivation.

Ofte kan det være nødvendigt at udfordre sine medarbejdere gennem læringsprocesser for at sikre en udvikling af de forskellige teams og de individuelle medlemmers motivation.
En forståelse for motivationen bag medarbejdernes aktiviteter kan samtidig være med til at belyse både de frugtbare og de mindre positive arbejdsgange, og teamudvikling kan derfor både hjælpe specifikke teams til forbedrede arbejdsgange, men kan også hjælpe virksomheden til en overordnet forståelse af en given kultur eller handlemåde repræsenteret i virksomheden – i teamet såvel som generelt.

Ved en underbygget forståelse af medarbejdernes handlemåder, arbejdsprocesser og motivation vil man også skabe en dybere indsigt i, hvilke incitamentsstrukturer der kan benyttes for fremadrettet at skabe gode arbejdsgange, hvis det identificeres, at der er utilfredshed med disse områder. Omvendt kan teamudviklingsprocesser også bidrage til at konstatere, at de eksisterende arbejdsmetoder eller motivationsfaktorer er positive for medarbejderne, og på denne måde kan der skabes en god forståelse for, hvilke drivers medarbejderne arbejder ud fra.

Flere undersøgelser viser, at teambuilding og teamudviklende aktiviteter kan skabe teams eller afdelinger der arbejder mere effektivt, mere positivt og med bedre resultater.
Ofte kan aktiviteter på disse områder være med til at skabe en bedre intern forståelse i virksomheden eller afdelingen for, hvilke roller, aktiviteter og behov der er tilstede i den pågældende gruppe, for derefter at skabe potentiale for at arbejde konstruktivt videre mod specifikke mål eller forbedret performance.
Det varierer ofte meget hvilke behov der er repræsenteret, når det kommer til teamudvikling, og derfor sammensættes teamudviklingsforløbene fuldstændigt til den case de er relevante for. På denne måde sikres det, at de arbejdsprocesser der benyttes, er tilpasset det team der skal arbejde med dem, og samtidig skabes den bedst mulige situation for at videreudvikle de kompetencer der er nødvendige i det pågældende team. Det er vigtigt at understrege, at teamudviklingsforløb er rettet mod lige præcis de udfordringer der er lokaliseret til at være nødvendige at tage hånd om, og dette gøres for at sikre optimale resultater efter aktiviteterne er overstået.

Det gode team kan hjælpes på vej gennem mange forskellige former for aktiviteter.
Ofte er teamudviklingsaktiviteter inddragende i form af diverse processer og værktøjer.
Disse aktiviteter kan foregå både i relation til det daglige arbejde eller fuldstændig udenfor normal arbejdskontekst, men hyppigt kan foredrag og oplæg også hjælpe virksomheder til enten at flytte sig fra negative arbejdsgange eller til at skabe en helt ny indsigt i og forståelse for virksomheden og dens medarbejdere.

En øget forståelse for hinanden og en optimeret brug af interpersonel kommunikation vil ofte kunne skabe et endnu bedre arbejdsmiljø, hvor arbejdsopgaver eller specielle forløb kan løses nemmere og med en bredere faglig eller personlig forståelse, teammedlemmerne imellem.

Hyppigt vil deltagerne i et teamudviklingsforløb også betragte et forløb med fokus på udvikling som en enten sjov eller meget lærerig proces, afhængig af hvilken form for teamudvikling der vælges. Teamudvikling kan altså betragtes som både en investering i medarbejdernes output, men også i de personlige relationer der eksisterer medarbejderne imellem.

FAQ

Hvorfor er det vigtigt at have fokus på teamudvikling?
Teamudvikling kan styrke evnen til at udnytte alle de ressourcer, der ligger i et team, og gøre de involverede personer mere bevidste om, hvad hvert enkelt medlem af teamet bidrager med.

Hvilke muligheder er der, hvis jeg vil udvikle mit team?
Kun fantasien sætter grænser, når det drejer sig om teamudvikling. Det vigtigste er, at vi kender jeres mål med teamudviklingen er, så kan vi sammensætte det rette forløb. Teamudviklingen kan f.eks. inkludere filmworkshops, foredrag, adventureaktiviteter og meget andet. Se oversigten over jeres muligheder indenfor teamudvikling her

Hvad er prisen på teamudvikling?
Prisen på teamudvikling hos TACK er tæt forbundet med jeres ambitionsniveau og afhænger desuden i høj grad af jeres ønsker og behov. TACK kan udvikle optimale løsninger med blot beskedne investeringer, men er samtidig også i stand til at imødekomme større organisatoriske ambitioner. Læs mere og kontakt os for mere info om teamudvikling her

© 2016 TACK International. All rights reserved