Hent vores kursuskalender 2024

Klik her og hent, så du får et overblik over alle vores kurser indenfor salg, ledelse og personlig udvikling.

Kurven

Vilkår

Nedenstående vilkår er gældende ved køb af TACKs åbne kurser og uddannelser

For at du kan få størst mulig sikkerhed for afholdelse af vores kurser, har vi nogle vilkår, som er gældende ved tilmelding af åbne kurser hos TACK.

Du kan læse vores vilkår nedenfor. Her kan du finde information omkring kursusafmelding, kursusflytning, betaling m.v.

Hvis du har spørgsmål til betingelserne ved tilmelding eller du ønsker hjælp til din tilmelding, er du altid velkommen til at kontakte os på 70101201, hvor vi sidder klar til at hjælpe dig.

Afmelding

Ved tilmelding til TACKs åbne kurser, kan du frit og uden beregning melde fra indtil 6 uger før kursusstart.
Ved afmelding indenfor 6 uger til kursusstart betales fuld listepris samt eventuelle internatomkostninger.
Bemærk venligst at afmelding altid skal ske skriftligt og at denne altid bekræftes skriftlig fra TACKs side

Flytning

Hvis du ønsker at flytte din kursusplads fra et tidspunkt til et andet, kan dette lade sig gøre mod et gebyr på 50% af listeprisen plus eventuelle internatomkostninger. Dvs. du betaler fakturaen for kurset, du ønsker at flytte fra, og tilmelder dig et nyt hold til 50% af kursets listepris. Tilmeldingen til det nye hold er bindende efter de almindelige vilkår, når der er 6 uger til kursusstart. Dog kan flytning af en kursusplads kun ske én gang og dette skal aftales før opstart af det oprindelige kursus. Ved flytning nr. 2 betales fuld listepris.

I stedet for afmelding eller flytning kan man altid lade en kollega overtage ens plads på kurset*. Dette tilbud er gældende indtil 24 timer fra kontakten til TACK, hvor meddelelse om afmelding eller flytning er givet.

*) Hvis der er tale om et uddannelsesforløb (fire eller flere kurser sat sammen til samme deltager) afhænger det af kursets indhold, hvorvidt pladsen kan erstattes af en kollega. Såfremt det er muligt, betales differencen svarende til den rabat, som uddannelsesforløbet udløste ved køb.

Uddannelsesforløb

På uddannelsesforløb (fire eller flere kurser sat sammen til samme deltager) ydes 20% rabat på det totale beløb. Rabatten udløses i forbindelse med de sidste kurser i forløbet. Der ydes ikke yderligere rabat ud over de 20%.

Betalingsbetingelser

Faktura for kurset fremsendes automatisk 5 uger før afholdelse og forfalder til betaling 14 dage efter fakturadato.
Betaling er netto kontant såfremt kursustilmelding sker indenfor 14 dage til kursusstart.
Uddannelsesforløb faktureres af 2 omgange, hhv. 5 uger før første kursus og 5 uger før tredje kursus.

Internatkurser

Der må påregnes omkostninger til ophold og forplejning. Beløbet afregnes med TACK, som fremsender faktura.

Forbehold

For at du som deltager skal få maksimalt udbytte af vores kurser, er deltagerantallet begrænset på alle TACKs kurser. Vi forbeholder os dog retten til at aflyse et kursus, hvis det skønnes, at et for lille deltagerantal ikke vil give den enkelte deltager det optimale kursusudbytte.

Vi forbeholder os retten til at udskifte en annonceret underviser med en anden underviser med samme kompetencer.

Vi forbeholder os retten til at ændre kursussted indenfor en radius af 30 km fra det i kursuskalenderen angivne kursussted.

Vi forbeholder os retten til at udskyde afholdelsen af kurset til et senere tidspunkt, eller at gennemføre dette som et online/virtuelt kursus uden fysisk fremmøde, hvis vi vurderer, at det måtte være hensigtsmæssigt, f.eks. som følge af pludseligt opstået sygdom blandt undervisere, pludselig aflysning fra udbydere af lokaler, anbefalinger eller påbud fra myndigheder mod forsamling af et større antal personer.